2014
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.018
View full text | Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: Raktažodžiai: jauni vilniečiai, sveikata, vertybės, internalizacija. SantraukaSveikata yra daugiau nei ligos ar negalios nebuvimas. Tai -visapusė fizinė, dvasinė, socialinė gerovė. Vertybė tai daugiareikšmė, sudėtinga, apibendrinta sąvoka, kaip algoritmas matematikoje ar meniškumas literatūroje. Vertybių internalizacija vyksta visą žmogaus gyvenimą, bet jos raiška įvairiais gyvenimo tarpsniais skiriasi ir ji skirtingų autorių įvairiai traktuojama. Tyrimo tikslas ištirti jaunų vilniečių sveikatą, vertybes ir jų… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2019
2019
2019
2019

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

citations
Cited by 1 publication
(1 citation statement)
references
References 11 publications
(1 reference statement)
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Medicininiu aspektu gyvenimo kokybė siejama su sveikata. Tik sveikas žmogus gali fiziškai, protiškai ir socialiai veikti bei pajusti teigiamą emocinę būseną: pasitenkinimą ir 196 laimę, kurie yra subjektyvūs gyvenimo kokybės komponentai [7]. Reguliari miego ir budrumo būsenų kaita yra vienas iš pagrindinių gyvenimo kokybę lemiančių veiksnių.…”
Section: įVadasunclassified