volume 5, issue 3, P151-156 2000
DOI: 10.17986/blm.200053420
View full text
|
|
Share

Abstract: ÖZET 14u çalışmada İstanbul'da 1999 yılında sonuçlanmış bo şanma davalarından rastlantısal örnekleme yöntemiyle seçi len 3060 boşanma olgusu incelenerek, boşanma nedenleri ve diğer değişkenler arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır İncelenen ve ılaıası sonuçlanmış toplam 3060 boşanma davasının %67.1'si kailin (2053), %32.9'u (1007) erkek tara lından açılmıştır, boşanma nedenlerine göre dağılım ince lendiğinde ilk sırayı şiddetli geçimsizlik, ikinci sırayı alkol kötüye kullanımı, üçüncü sırayı …

Expand abstract

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0
1

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals