1996
DOI: 10.17986/blm.199612141
View full text
|
|

Abstract: ÖZETAdli soruşturmalar; adli tahkikat, olay yeri incelem eleri, otopsi ve laboratuvar bulgularını kapsar. Ö lüm sebebinin saptanm ası, elde edilen tüm bilgilerin dikkatlice toparlanm a sına dayanır. O topsi yapılm aksızın, adli tahkikata dayanarak ölüm sebebinin belirtilm esi ve defin ruhsatı düzenlenm esi sonucunda; kararın yeniden gözden geçirilm esinin gerektiği durumlar ortaya çıkabilir.Bu yazıda; bir inşaatın zem ininde bulunan cesedin, sav cılık tarafından yapılan olay yeri incelem esi sırasındaki gö rü… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0
2

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals