volume 4, issue 7 (94), P43-50 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.139567
View full text
|
|
Share
Vladimir Protsenko, Vitaly Miroshnikov

Abstract: При проектуваннi просторових конструкцiй необхiдно знати напружено-деформований стан тiла. Серед таких задач зустрiчаються розрахунковi схеми, в яких є пiвпростiр з цилiндричними порожнинами, на межах яких заданi умови контактного типу. Сегмент таких задач недостатньо дослiджений та потребує уваги. Запропоновано аналiтико-чисельний алгоритм розв'язання просторової задачi теорiї пружностi для пiвпростору з цилiндричними порожнинами. На межах порожнин заданi радiальнi перемiщення та дотичнi напруження, а на межi…

expand abstract