Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1
1

Citation Types

0
5
0
2

Year Published

1969
1969
1969
1969

Publication Types

Select...
1
1

Relationship

0
2

Authors

Journals

citations
Cited by 50 publications
(7 citation statements)
references
References 3 publications
0
5
0
2
Order By: Relevance
“…At steady state, the composition vector, a(r), at any point reF, can be described by the following differential equation (Wei, 1962) Dv2a(r) -Ka(r) = 0 reV (27a)…”
Section: Nontrivial Example Of Semiproper Lumping Of a Butene Isomeri...mentioning
confidence: 99%
See 2 more Smart Citations
“…At steady state, the composition vector, a(r), at any point reF, can be described by the following differential equation (Wei, 1962) Dv2a(r) -Ka(r) = 0 reV (27a)…”
Section: Nontrivial Example Of Semiproper Lumping Of a Butene Isomeri...mentioning
confidence: 99%
“…According to Wei (1962), matrix P possesses real and nonnegative eigenvalues. Therefore, if we let Y be the eigenvector matrix of P, with the diagonal eigenvalue matrix of P, and b == Y_1a…”
Section: Nontrivial Example Of Semiproper Lumping Of a Butene Isomeri...mentioning
confidence: 99%
See 1 more Smart Citation
“…A kérdéses dolgozatban Wei és Prater megmutatta, hogy ha az együttható mátrix diagonalizálható, akkor a koncentráció-idő függvények a spektrálfelbontás segítségével számíthatók. A szerzők az efféle modelleket heterogén katalitikus rendszerek (ciklohexán hidrogénabsztrakciója, butének izomerizációja és hidrogé-nezése) leírására használták fel, amelyek további alkalmazások [57][58][59][60][61][62][63] [52,71]. Megkísérelték például a felettébb összetett transzlációs és transzkripciós folyamatok IRN-ekkel való reprezentálását [72], továbbá a fehérjék feltekeredésének modellezését egy U I N ún.…”
Section: Irodalmi áTtekintés 31 a Kémiai Reakcióhálózatok Irodalmi unclassified
“…A háromszögreakció, amelynek modellje a 4. ábrán szerepel, alapvető szerepet játszott a termodinamika és a reakciókinetika kapcsolatának tisztázásában [278], vagyis nem meglepő, hogy a rendszer kinetikai viselkedését leíró koncentrációfüggvények alakja már évtize-dek óta a tudományos érdeklődés tárgyát képezi [39,50,51,57]. Az alábbiakban az LRR algoritmus felhasználásával a probléma általános megoldását mutatjuk be, amely -a korábbi megoldásmódokkal ellentétben -a többszörös sajátértékek kezelésére is kiterjed.…”
Section: A Háromszögreakció Kinetikai Problémájának Megoldásaunclassified