2012
DOI: 10.7577/nbf.471
View full text
|
|
Share

Abstract: nordisk barnehageforskning utgitt av høgskolen i oslo og akershus og nettverket barnehageliv Denne artikkelen fokuserer på pedagogiske leiarar og assistentar si vektlegging av innhaldet i det daglege arbeidet med barna i barnehagen. Med innhald i denne artikkelen meiner vi omsorg, leik og laering. Vektlegginga av innhaldet vert diskuterert i lys av auka politisk fokus på barnehagefeltet på 2000-talet. Framstillinga byggjer på ei nasjonal spørjeskjemaundersøking til pedagogiske leiarar og assistentar i regi av …

Expand abstract

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
4
0
4

Publication Types

0
0
0
0

Relationship

0
0

Authors

Journals