volume 35, issue 2, P499-522 2019
DOI: 10.17576/jkmjc-2019-3502-30
View full text
|
|
Share

Abstract: Media sosial merupakan alat penting dalam perkongsian maklumat yang dapat menyebar maklumat dengan segera berbanding media arus perdana tradisional. Sarjana Islam juga menggunakan media sosial bagi tujuan dakwah untuk mendekati belia khususnya kerana sifat mereka yang celik digital. Namun, sesetengah maklumat sukar ditentukan kebenarannya, sengaja direka untuk mencetus perbalahan atau sengaja ditular untuk menyokong sentimen. Maklumat Islam yang tidak tepat dikhuatiri merosakkan akidah belia muslim yang kurang…

expand abstract