volume 5, issue 2, P83-87 2000
DOI: 10.17986/blm.200052414
View full text
|
|
Share
Nadir Arıcan, Halis Dokgöz, Coşkun Yorulmaz, İmdat Elmas, Şebnem Korur Fincancı

Abstract: ÖZETBu çalışmada, otoliz ve putrefaksiyonıın bir sonucu ola rak kan hücrelerinde (lökosit, eritrosit, trombosit) meydana gelen postmortem sayısal değişimler ile bu değişimlerin postmortem interval ile olan ilişkisi incelendi. Araştırma, herhangi bir onkolojik, hematolojik veya infeksiyon hastalı ğı olmadığı bilinen 20 ile 40 yaşlan arasındaki ölmüş ancak buzdolabına konmamış 10 olgudan ve aynı özelliklere sahip yaşayan 40 olgudan (kontrol grubu) alınan kan örnekleri üzerinde in vitro şartlarda gerçekleştirild…

expand abstract