volume 2, issue 8 (92), P43-49 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126635
View full text
|
|
Share
Gennadyj Krutikov, Marjana Stryzhak, Vsevolod Stryzhak

Abstract: Визначена структура пневмопривода для автоматизації логістичних комплек сів, що ґрунтується на зміні комутаційних зв'язків, яка забезпечує ефективне вико ристання працездатності стисненого пові тря. Проведений кількісний і якісний ана ліз втрат енергії у пневмоприводі. Виділена область застосування енергозберігаючої схеми пневмопривода, яка дозволяє реалізу вати інерційні навантаження, що у 10 разів вищі допустимих навантажень при дро сельному гальмуванні, і підвищити надій ність його роботиКлючові слова: пнев…

expand abstract