2014
DOI: 10.17986/blm.201217319
View full text |Buy / Rent full text
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: Selçuk ÇETİN ÖZETCinayet-intihar olayı bir failin bir ya da daha fazla kurbanı öldürdükten hemen sonra ya da kısa bir süre sonra kendini öldürmesi olarak tanımlanır. Olaylar genelde bir çifti içerdiğinden "ikili ölüm" (dyadic death) terimi kullanılmıştır. İkili ölümler genelde aile içinde görülmekte olup failler erkek, kurbanlar ise kadındır. İkili ölümlerin nedenleri arasında genellikle aile içi ilişkilerde bozulma, zihinsel ya da somatik hastalıklar ve maddi sıkıntıların yer aldığı belirtilmektedir. İlk olar… Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles