volume 21, issue 1, P1-7 2016
DOI: 10.17986/blm.2016116593
View full text
|
|
Share
Aslı Erdem Yayayürük, Selim Girgin, Serkan Vuruk, Ülkü Güler, Melike Güngör, Halil İbrahim Bostancı, Serap Annette Akgür

Abstract: Amaç: Günümüzde kötüye kullanılan yasadışı maddeler arasında en yaygın kullanılan madde esrardır. Esrarın saptanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, idrarda ana metaboliti olan THC-COOH’un kat-faz (SPE) ve sıvı-faz (ELE) ekstraksiyon teknikleri ile analizi yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, sentetik idrar örneklerinde THC-COOH analizi için GC-MS ile tayini öncesinde SPE ve LLE metodlarını kullanarak örnekleri analize hazırlamak ve bu yöntemlerin örnek hazırlamadaki verimleri ve etkinlikleri karşılaştırmaktır…

expand abstract