Superlattices and Microstructures volume 40, issue 4-6, P519-525 2006 DOI: 10.1016/j.spmi.2006.09.030 View full text
|
|
Share
Shinji Hiraga, Shouhei Shimada, Yoshiki Takagi, Kiyoshi Kuribayashi, Tsuyoshi Hayashi