Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi volume 2019, issue 13, P30-50 2019 DOI: 10.46778/goputeb.578264 View full text
|
|
Share
Özlem ERDOĞAN KARAŞ, Şeyda GÜL

Abstract: Bu araştırmanın amacı, 'Hücre ve Bölünmeler' ünitesinin REACT stratejisiyle öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine karşı tutumları ile fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisini incelemektir. Nicel yaklaşımın benimsendiği araştırma ön-test/son-test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma deseni ile yürütülmüştür. Örneklem grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde Trabzon Vakfıkebir ilçe merkezindeki rastgele belirlenmiş bir ortaokula devam eden toplam 60 kişilik 7. sınıf öğrencisi…

expand abstract