Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2008
2008
2008
2008

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

citations
Cited by 1 publication
(1 citation statement)
references
References 3 publications
(1 reference statement)
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Internet może być także przydatny w ocenianiu częstości występowania wyrazów i fraz, szukaniu wzorców tekstowych lub tworzeniu korpusów tekstów paralelnych (Eckstein, Sosnowski 2004). D. Siepmann (2004) wskazuje na możliwość wykorzystania korpusów tekstów z Internetu przy szukaniu ekwiwalentów na poziomie leksykalnym, składniowym i tekstowym podczas tłumaczenia na język obcy. Ponieważ jednak manualne wyszukiwanie tekstów, tworzenie korpusów, a później ich przeszukiwanie jest nieefektywne, proponuje wykorzystanie w tym celu komputera.…”
Section: ----unclassified
“…Internet może być także przydatny w ocenianiu częstości występowania wyrazów i fraz, szukaniu wzorców tekstowych lub tworzeniu korpusów tekstów paralelnych (Eckstein, Sosnowski 2004). D. Siepmann (2004) wskazuje na możliwość wykorzystania korpusów tekstów z Internetu przy szukaniu ekwiwalentów na poziomie leksykalnym, składniowym i tekstowym podczas tłumaczenia na język obcy. Ponieważ jednak manualne wyszukiwanie tekstów, tworzenie korpusów, a później ich przeszukiwanie jest nieefektywne, proponuje wykorzystanie w tym celu komputera.…”
Section: ----unclassified