2016
DOI: 10.17986/blm.2016220392
View full text
|
|

Abstract: GirişHemşirelik; birey, aile ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık durumunda iyileştir-meye yönelik çabaların tümünde yer almaktadır. Hemşire; ÖzetAmaç: Hemşirelik uygulamalarında gerek mesleki gerek ise hukuki sorumluluk açısından bilgisizlikler, belirsizlikler olduğu öngörülmekte olup; çalışma ile hemşirelerin tabi oldukları mevzuat ve hukuki sorumluluklarına ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerinin belirlenmesi, mevcut bilgi eksikliğine dikkat çeke-rek hukuki sorunlar ile karş… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
2
0
1

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals