2018
DOI: 10.26559/mersinsbd.487997 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Hematopoietik kök hücre nakli (HKHN) yapılan pediatrik olgularda paranazal sinüslerde ortaya çıkan manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularının değerlendirilmesi. Yöntem: Kurumumuzda Şubat 2013-Haziran 2018 tarihleri arasında 228 pediatrik olguya HKHN yapıldı. Çeşitli nedenlerle hem nakil öncesi ve hem nakil sonrası baş-boyun MRG çekilmiş olan ve yaşları 3-19 arasında değişen (ortalama yaş 10±5.2) 21'i kız, 19'u erkek 40 olgunun (%17.5) MRG'leri retrospektif olarak değerlendirildi. Normal havalanan sinüs 0… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals