1997
DOI: 10.17986/blm.199723239
View full text
|
|

Abstract: ÖZETBu çalışmada Yüksek Sağlık Şurası tarafından görüş bil dirilen olgular değerlendirilerek hekim sorumluluğunun ir delenmesi amaçlanmıştır. Yüksek Sağlık Şurası tarafından 1991-1995 yılları arasında görüş bildirilen 532 olguya ait ra porlar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hakkında gö rüş istenen hekimlerin çoğu kadın hastalıkları ve doğum uz manı, pratisyen hekim ve genel cerrahi uzmanıdır. 305 (%57.33) hekimin ceza sorumluluğunun olmadığına karar verilmiştir. 186 (%34.96) hekimin TCK m.455 veya 45… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
3
0
4

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals