1996
DOI: 10.17986/blm.199612136 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Ç akan H, K ocazeybek B. Öz V, H astane ve hastan e dışı otopsi olgu larında hronşial m ukus ve kalp k a n ın d a postm ortem ola ra k saptanan gram n eg atif çom akların sayısı ile m orgda kalm a sürelerinin karşılaştırılması. Adli Tıp Bülteni; l(2):68-73- ÖZETÇalışmamızda değişik ölüm sebepleriyle Adli Tıp Kuru mu morguna otopsi am acıyle gelen 60 hastane kökenli, 60 hastane dışı olm ak üzere toplam 120 olgunun asepsi koşul larında antem ortem steril olarak kabul edilen bronşial mu kus ve kalp kanı , materya… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals