volume 1, issue 2, P68-73 1996
DOI: 10.17986/blm.199612136
View full text
|
|
Share
Hüseyin Çakan, Bekir Kocazeybek, Vecdet Öz

Abstract: Ç akan H, K ocazeybek B. Öz V, H astane ve hastan e dışı otopsi olgu larında hronşial m ukus ve kalp k a n ın d a postm ortem ola ra k saptanan gram n eg atif çom akların sayısı ile m orgda kalm a sürelerinin karşılaştırılması. Adli Tıp Bülteni; l(2):68-73- ÖZETÇalışmamızda değişik ölüm sebepleriyle Adli Tıp Kuru mu morguna otopsi am acıyle gelen 60 hastane kökenli, 60 hastane dışı olm ak üzere toplam 120 olgunun asepsi koşul larında antem ortem steril olarak kabul edilen bronşial mu kus ve kalp kanı , matery…

expand abstract