2020
DOI: 10.31219/osf.io/uxyw3
View full text
Preprint
|
|
Share
Ha Nam Khanh Giao

Abstract: LỜI NÓI ĐẦUThế kỷ 21 đã chứng kiến khả năng kỳ diệu của công nghệ thông tin qua mạng Internet, và khả năng này cũng được tìm thấy trong hầu hết các hệ thống thông tin quản trị ngày nay. Trong các hệ thống thông tin này, tính chất hệ thống liên kết hoặc tích hợp, các loại kiến thức quản trị, kiến thức tổ chức và kiến thức công nghệ để tạo ra nguồn lực rất lớn giúp cho tổ chức có thể phóng tầm hoạt động ra toàn thế giới.Doanh nghiệp được điều hành bởi các nhà quản trị, và thông tin là phương tiện cần thiết để họ…

expand abstract