Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1

Citation Types

0
0
0
2

Year Published

2021
2021
2022
2022

Publication Types

Select...
2

Relationship

1
1

Authors

Journals

citations
Cited by 6 publications
(2 citation statements)
references
References 22 publications
0
0
0
2
Order By: Relevance
“…Мiнiмум (4) знаходиться за умови, що функцiя C q (L, t) задовольняє задачi (1) -( 3) при заданих потужностях джерел q m (t). Iснування та єдинiсть розв'язку цiєї задачi розглянутi в роботi [22].…”
Section: обернена задачаunclassified
“…Мiнiмум (4) знаходиться за умови, що функцiя C q (L, t) задовольняє задачi (1) -( 3) при заданих потужностях джерел q m (t). Iснування та єдинiсть розв'язку цiєї задачi розглянутi в роботi [22].…”
Section: обернена задачаunclassified
“…В перспективі досліджень є урахування наявності осередків захворювання та різного роду зосереджених корекційних впливів на процес поширення інфекційного захворювання [9,10], розвинення підходу на випадки двовимірних,…”
Section: моделювання епідемії інфекційного захворювання з урахуванням малих дифузійних збуреньunclassified