2014
DOI: 10.17986/blm.201217226
View full text
|
|

Abstract: Amaç: Çalışmamızda; Anabilim Dalımızda düzenlenen raporlar incelenerek, bölgemizin sosyodemografik özelliklerinin, olay türlerinin, cinsel suçlara ve madde kullanımına ait özelliklerin ortaya konması, bölgesel veri tabanı oluşturulması ve benzer çalışmalar ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalınca 2005-2011 yılları arasında düzenlenen raporlar retrospektif olarak incelenmiş, toplam 5524 adli rapor değerlendirmeye alınmıştır. Bulgular… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0
8

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals