volume 35, issue 3, P1-20 2019
DOI: 10.17576/jkmjc-2019-3503-01
View full text
|
|
Share
Sity Daud

Abstract: Sejak kemerdekaan 17 Ogos 1945, Indonesia telah mengalami pertukaran kepimpinan negara sebanyak tujuh kali. Ketujuh-tujuh kepimpinan negara tersebut memiliki corak dan gaya berkomunikasi yang tersendiri semasa mentadbir kerajaan. Dalam sejarah Indonesia, ketenteraan memiliki peranan sangat penting sejak perjuangan memperolehi kemerdekaan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Bahkan dalam perkembangannya, tentera diberi peranan yang besar bukan sahaja berfungsi dalam bidang pertahanan negara, tetapi terlibat…

expand abstract