2018
DOI: 10.3846/aainz.2018.020
View full text
|
|
Share

Abstract: Patalpos aidėjimo trukmė RT,60 labiausiai priklauso nuo garsą sugeriančių medžiagų paviršiaus ploto patalpoje. Patalpų aidėjimo trukmei mažinti gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose naudojamos lengvos, perforuotos medžiagos, kurios dažniausiai yra naudojamos lubų konstrukcijose. Šiame darbe yra tiriama tiesioginė garsą sugeriančios medžiagos paviršiaus ploto priklausomybė nuo patalpos aidėjimo trukmės natūrinėmis (in-situ) sąlygomis. Tyrimų metu buvo keičiamas garsą sugeriančios medžiagos bendr…

Expand abstract