2016
DOI: 10.13068/2000-6217.6.1
View full text
|
|
Share

Abstract: Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 6 (2016) Från motsatsförhållande till symbios? Miljöpolitik och välfärd i ekonomiska upp-och nedgångar Karin Edberg sammandrag: Globala utmaningar som klimatförändringar, transnationella kapitalrörelser och politiskt gränsöverskridande samarbete har satt den nationella välfärdsstaten på prov under de senaste decennierna. Två större finansiella kriser har också de påverkat politikens utformning. Under samma tid har begreppen hållbar utveckling och ekologisk moderniser…

expand abstract