volume 160, issue 11, P2497-2506 2013
DOI: 10.1016/j.combustflame.2013.05.021
View full text
|
|
Share
Takashi Sakurai, Saburo Yuasa, Yohei Ono, Taku Honda