volume 159, issue 2, P897-904 2012
DOI: 10.1016/j.combustflame.2011.08.012
View full text
|
|
Share
Randall L. Vander Wal, Vladimir Pushkarev, Jane H. Fujiyama-Novak