volume 6, issue 3, P103-110 2001
DOI: 10.17986/blm.200163461
View full text
|
|
Share
Nursel Gamsız Bilgin, Ayşe Avcı, Necmi Çekin, Bülent Savran

Abstract: Suçlu çocukların sosyodemografik özellikleri, suçun risk faktörleri ve suçlu çocuklardaki psikiyatrik sorunlar günümüze kadar pek çok çalışmada yer almıştır. Bu çalışmanın amacı, Adana Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne gönderilen suçlu çocukların sosyodemografik özelliklerini ve bu özellikler ile depresyon, anksiyete ve kendini güven düzeyleri arasındaki ilişkileri belirlemektir. Yaşları 11-15 yaş arasında değişen 60 çocuk ve ergen çalışma kapsamına alındı. İlk görüşmede çocukların sosyodemografik özellikleri kaydedi…

expand abstract