volume 2, issue 5 (86), P23-32 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.97272
View full text
|
|
Share
Vasyl Havrysh, Halyna Ivasyk, Lubov Kolyasa, Igor Ovchar, Yaroslav Pelekh, Orest Bilas

Abstract: Розробляються та досліджуються лінійні та нелінійні математичні моде-лі процесу теплопровідності в однорідних і шаруватих середовищах із включення-ми. Наведені неоднорідні системи нагріва-ються зосередженим тепловим потоком у локальній області межових поверхонь кон-струкцій. Висвітлено підходи до розв'я-зування відповідних лінійних та неліній-них крайових задач теплопровідності. Створено алгоритми та розрахункові програми, які дають змогу аналізувати температурні поля в кусково-однорідних середовищах Ключові …

expand abstract