volume 1, issue 5 (91), P28-38 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.121962
View full text
|
|
Share
Vladimir Turick, Viktor Kochin, Mariia Kochina

Abstract: Досліджено новий спосіб керування енерго-ємними когерентними вихровими структурами (ЕКВС), які визначають процеси масо-і тепло-переносу у вихрових камерах. Він полягає в раціо-нальній організації напрямлених керувальних дій на ЕКВС системою неперервних упорядкованих вихрових шнурів від мініатюрного крила мало-го видовження, яке встановлене у проточному тракті впускного сопла камери. Запропоновано теоретико-експериментальне обгрунтування досліджуваного способу на основі принципу вза-ємної сприйнятливості вихро…

expand abstract