volume 1, issue 1 (85), P50-56 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.91912
View full text
|
|
Share
Oleg Sinchuk, Igor Kozakevich, Dmytro Kalmus, Roman Siyanko

Abstract: Наведено результати досліджень питання енергооптимізації режимів рекуперативного гальмування асинхронних частотно-регульо-ваних електроприводів транспортних засобів. Доведено, що можливість реалізації режиму рекуперативного гальмування залежить від величини кутової швидкості. Визначено меха-нізм впливу параметрів схеми заміщення двигу-на на ефективність реалізації таких режимів. Запропоновано методику вибору гальмівних моментів з точки зору максимізації обсягу повернутої електроенергії Ключові слова: асинхрон…

expand abstract