Serviceology for Designing the Future 2016 DOI: 10.1007/978-4-431-55861-3_22 View full text
|
|
Share
Mitsunari Uozumi, Kouichi Yamada, Shuto Murai, Hajime Asama, Kaoru Takakusaki