volume 35, issue 4, P193-210 2019
DOI: 10.17576/jkmjc-2019-3504-12
View full text
|
Sign up to set email alerts
|
Share

Abstract: Kemunculan pemimpin pendapat di media sosial telah membuka ruang kepada masyarakat untuk lebih peka terhadap isu kesihatan. Walaubagaimanapun, ia menimbulkan persoalan terhadap isu kredibiliti mesej kerana tidak semua pemimpin pendapat mempunyai latar belakang dalam bidang perubatan dan kesihatan. Pemimpin pendapat media sosial dibahaskan mempunyai kecenderungan dalam mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku khalayak. Maka apa yang disampaikan oleh pemimpin pendapat serta bagaimana proses yang dilalui oleh mere…

Expand abstract

Search citation statements

Order By: Relevance

Citation Types

0
0
0

Paper Sections

0
0
0
0
0

Publication Types

0
0
0
0

Relationship

0
0

Authors

Journals