volume 1, issue 9 (85), P44-53 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.93320
View full text
|
|
Share
Dmytro Breslavsky, Valerii Uspensky, Alyona Kozlyuk, Serhii Paschenko, Oksana Tatarinova, Yuriy Kuznyetsov

Abstract: Розроблено та досліджено чисельно-аналітичні моделі теплового неста-ціонарного процесу та пов'язаної з ним похибки вимірювань волоконно-оптич-них гіроскопів (ВОГ). З урахуванням значень температури, отриманих шля-хом моделювання, а також результатів калібрування конкретних ВОГ, побудо-вано прогнози величин похибок вимірю-вань. Проведено порівняння результа-тів моделювання з експериментальними даними. Наведено рекомендації з розвит-ку результатів та їхнього практичного використання Ключові слова: гіроскоп, скі…

expand abstract