volume 2, issue 2, P67-70 1997
DOI: 10.17986/blm.199722227
View full text
|
|
Share
Birgül Tüzün, Mehmet Şevki Sözen, Halis Dokgöz, Şebnem Korur Fincancı

Abstract: ÖZETErgenlik döneminde gerçekleşen ve adli olgular kapsa mında değerlendirilen çocuk ölümlerinin irdelenmesi ile bu dönemin davranış özelliklerinin ölüm sebepleri ve ölümün gerçekleşme şekli üzerine etkilerinin ortaya konması amaç lanan bu çalışmada, 1994-1996 yıllarında İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinde otopsileri yapılan 11-20 yaş grubundaki toplam 564 olgu incelenmiştir. Olgulardan 538'incte kesin ölüm sebebi belirlenirken, 26 olguda ölüm sebebi belirlenememiş ve çalışma dışı bırakılmıştır. …

expand abstract