2017
DOI: 10.17986/blm.2017227935 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: ÖzetGiriş: Emniyet Teşkilatına öğrenci alımları sırasında veya teşkilat personelinin sağlık durumu belirlenirken oluşan ihtilaflarda adli tıp uzmanlarından Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği bağlamında görüş istenebilmektedir. Söz konusu yönetmelik son olarak 2012 yılında güncel-lenmiş olmakla birlikte güncel tıbbi bilgilerle çelişen ve bu nedenle değer-lendirmeyi güçleştiren madde ve tanımlamalar olduğu dikkati çekmektedir.Amaç: Bu çalışmada söz konusu yönetmeliğin ihtilafa neden olan maddelerinin … Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
0
0
1

Year Published

2017
2017
2017
2017

Publication Types

Select...
1

Relationship

1
0

Authors

Journals

0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Ana bilim dalımıza bu nedenle daha önce başvuruda bulunmuş olan dört bireyin tamamında boy uzunluğu öl-çümlerinin tek seferde yapıldığı ve boy uzunluğuna etki eden etmenlerin ortadan kaldırılmasına dikkat edilmediği görülmüş olup; bu bireylerden ikisinde yapılan seri boy ölçümleri sonucunda kararın değiştiği ve boy uzunluğu yönünden mesleki alıma uygun oldukları saptanmıştır. 9 Bu çalışmada, adli tıp açısından önemli olan ancak son yıllarda bu konuda yapılmış oldukça az yayın bulunan ve adli tıp yayınlarında hiç yer almayan, mesleki alımlarda yapılan boy uzunluğu öl-çümleri arasındaki tutarsızlıkların nedenlerinden olan gün içi boy uzunluğundaki değişimlerin ele alınması, literatür bulguları eşliğinde tartışılması ve bilimsel çerçevedeki yaklaşıma dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.…”
unclassified