2001
DOI: 10.17986/blm.200162453 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: ÖZETBu çalışmada, karbonmonoksite (CO) meslekleri nedeni ile maruz kalan trafik polisleri, taksi şoförleri ve benzin dağıtıcıla rının kan karboksihemoglobin (COHb) düzeylerinin araştırıl ması amaçlanmıştır. Kan örneklerinde COHb saturasyon yüz-delerinin tayini için spektrofotometrik yöntem kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre; trafik polislerinde sigara içme alışkanlığı olanlarda (n = ll) ortalama %8.5±0.90 COHb, siga ra içmeyenlerde (n= 10) ortalama %5.32±0.26 COHb; taksi şo förlerinde sigara içenl… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
0
0
1

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals