volume 6, issue 2, P65-69 2001
DOI: 10.17986/blm.200162453
View full text
|
|
Share
Gülin Güvendik, Ayşegül Yılmaz

Abstract: ÖZETBu çalışmada, karbonmonoksite (CO) meslekleri nedeni ile maruz kalan trafik polisleri, taksi şoförleri ve benzin dağıtıcıla rının kan karboksihemoglobin (COHb) düzeylerinin araştırıl ması amaçlanmıştır. Kan örneklerinde COHb saturasyon yüz-delerinin tayini için spektrofotometrik yöntem kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre; trafik polislerinde sigara içme alışkanlığı olanlarda (n = ll) ortalama %8.5±0.90 COHb, siga ra içmeyenlerde (n= 10) ortalama %5.32±0.26 COHb; taksi şo förlerinde sigara içen…

expand abstract