DOI: 10.1109/plasma.2004.1339962
View full text
|
|
Share
R.B. Baksht, V.I. Oreshkin, N.A. Ratakhin, A.G. Rousskich, A.Yu. Labetsky, A.V. Shishlov, P.R. Levashov, K.V. Khitschenko, I.I. Beilis