2019
DOI: 10.17986/blm.2019252290 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Amaç: Bu araştırmanın amacı Lam ve Li (2013) tarafından geliştirilen Gençdoğan ve Çıkrıkçı (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan E-Zorbalık Ölçeği’nin ve E-Mağduriyet Ölçeği’ningeçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmaktır. Yöntem: Bu çalışmanın örneklemini Ankara Üniversitesi öğrencilerinden hukuk fakültesi, tıp fakültesi, mühendislik fakültesi öğrencisi olan ve sigara bağımlısı gönüllü 120 öğrenci oluşturdu. Veriler Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu, altı maddeden oluşan E-Zorbalık Ölçeğive … Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
3
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals