2007
DOI: 10.17986/blm.2007122637 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Düşmeye bağlı yaralanmalar; acil servise başvurmalarda ve yaralanmalara bağlı ölümlerde önde gelen nedenlerden biridir. Düşmeler değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır. Çalışmamızda, yüksek seviyeden (>5metre) ve alçak seviyeden (<5metre) düşme şeklinde olan sınıflandırma kullanıldı. Düz zemindeki düşmeler çalışmamıza dahil edilmedi. Bu çalışmada Fırat Üniversitesi, Fırat Tıp Merkezine Ocak 2000-Aralık 2004 yılları arasında başvuran 779’u erkek, 439’u kadın, yaş ortalaması 22.2+22.9 (en küçük 1, en büy… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
0
0
1

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals