volume 3, issue 2, P61-66 1998
DOI: 10.17986/blm.199832295
View full text
|
|
Share
Nevzat Alkan, Mehmet Şevki Sözen, Ömer Kurtaş

Abstract: ÖZETAdli belge incelemesi, araştırma veya soruşturma konusu olmuş belgeler üzerinde çalışmalar yapan multidisipliner bir meslek alanıdır.Adli belge incelemesinin kapsadığı konular içerisinde elyazısı ve imza karşılaştırmaları, daktilo ve printer yazıları, fotokopi belgeleri, matbu evrak, sahte para, değerli kağıt ve pasaport incelemeleri ile kağıt-ve mürekkep analizleri yer almaktadır. Batı ülkelerinde uzunca bir geçmişi ve belirlen miş kuralları bulunan bu alanda ülkemizde henüz mesleğin uygulanabilirliğinde…

expand abstract