2002
DOI: 10.17986/blm.200271471
View full text
|
|

Abstract: Dünyada yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak hız-la değişen bilgi ve uygulama yöntemleri, her alanda olduğu gibi eğitim modellerinde de yeni arayrşlarr gündeme getirmiştir. Bu yazımızda; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığınca Hazırlanan ‘Tıpta Uzmanlık ve Üst Uzmanlık Eğitimi Uygulama ve Değerlendirme Yönetmeliği’ doğrultusunda. Adli Tıp Anabilim Dalının Tıpta uzmanlık öğrencileri için hazırladığı eğitim modelinin bir bölümü olan ‘Eğitimin Değerlendirme Kriterleri’ aktarılmıştır.Anahtar k… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals