2003
DOI: 10.17986/blm.200381492
View full text
|
|

Abstract: …ZETPreeklampsi tanÝsÝ ile erken doÛum yapan ve doÛum yaptÝ-ÛÝ hastanenin 4. katÝndan, doÛumdan sonraki 8. gŸnde pencereden atlayarak intihar ettiÛi iddia edilen 32 yaßÝndaki kadÝn cesedine Adli TÝp Kurumu Morg Ühtisas Dairesinde otopsi yapÝl-dÝ. Genel beden travmasÝna baÛlÝ i• organ yaralanmasÝ ve i• kanama sonucu šldŸÛŸ tespit edildi. Klinik bulgular, medikal šy-kŸ, adli tahkikat dosyasÝ ve otopsi bulgularÝ ile šlŸmŸn intihar orjinli olduÛu anlaßÝldÝ. DoÛum sonrasÝ gelißen depresyon, psikoz, preeklampsinin … Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals