2020
DOI: 10.31219/osf.io/uwcae
View full text
Preprint
|
|
Share
Ha Nam Khanh Giao, Vo thi Mai Phuong

Abstract: Nghiên cứu gần đây của Chou (2007) cho thấy sự không thỏa mãn trong công việc là nguyên nhân lớn nhất khiến các nhân viên rời bỏ công ty họ đang làm. Do đó, khảo sát mức độ thỏa mãn trong công việc của nhân viên là việc làm cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp tránh biến động lớn về nhân sự, và để xây dựng chính sách quản trị nguồn nhân lực tốt hơn. Thang đo chỉ số mô tả công việc (JDI) đã được điều chỉnh ở thị trường Việt Nam, được đánh giá bằng công cụ Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA…

expand abstract