2017
DOI: 10.17986/blm.2017227230 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Amaç: Adli yaş tayini özellikle çocuklar ve genç erişkinler başta olmak üzere cezai ve sivil hakların belirlenmesinde çok önemlidir. Günümüze kadar tanımlanan ve güvenilirliği ve geçerliliği kabul edilmiş metotlar olsa da özellikle radyasyon maruziyetine dayalı etik tartışmalar önemlidir. Son yıllarda kişileri radyasyon maruziyetinden koruyan manyetik rezonans görüntüleme (MR) kullanımı denenmektedir. Bu çalışmanın amacı distal radial epifizin MR ile analizinin yaş tahmininde kullanılabilirliğini araştırmaktır… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals