1999
DOI: 10.17986/blm.199943373
View full text
|
|

Abstract: Suda boğulma şüphesi bulunan ve özellikle su içerisinden çürümenin ilerlediği dönemlerde çıkartılan cesetlerde, kullanılabilen tek tanı yöntemi kantitatif ve kalitatil cliatom incelemeleridir. Son yıllarda ülkemizde de kullanılmaya başlanan kantitatif cliatom incelemelerinin yanı sıra, yapılacak kalitatil di- atom incelemeleri, hem adli incelemeyi bir basamak yukarı taşıyacak hem de bu test için duyulan bazı kuşkuları giderecektir, Diatomların kalitatif tayini ve ortamdan elde edilen su ile karşılaştırılması a… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0
1

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals