2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.131101 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Досліджено різноманітні конструкції варіа торів з двох точок зору: аналіз власне конст рукції і аналіз методів та прийомів, засто сованих на шляху створення варіатору. Для розв'язання завдання пошуку нових конструкцій механізмів розроблений метод трансформації графів. Він включає наступні евристичні прийо ми. Зменшення кількості вузлів графу при спро щення конструкції або для відсікання несуттє вих елементів. Зміна розташування ребр графу і зіставлення нового розташування ребр і необ хідних змін в конструкції.… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance
0
0
0
0
0
0
1
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals