volume 2, issue 10 (92), P17-24 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.128532
View full text
|
|
Share
Mikhail Barkan, Anton Kornev

Abstract: Проведено аналіз основних принципів і методів утилізації токсичних промислових відходів, що містять важкі кольорові метали. Наведено результати експериментів по обробці донних опадів хвостосховищ в сірчанокислому середовищі. Запропоновано схеми їх переробки, що дозволяє досягти максимальних показників вилучення основних цінних компонентів. Запропоновані технологічні рішення дозволять підвищити ефективність переробки зазначених видів техногенних відходів Ключові слова: техногенні відходи, важкі кольорові метали…

expand abstract