volume 4, issue 8 (94), P13-24 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.139473
View full text
|
|
Share
Eugene Chaikovskaya

Abstract: Розроблено iнтегровану систему пiдтримки функцiонування теплонасосного енергопостачання на основi прогнозування змiни температури мiсцевої води. Змiна витрати пари холодагента, числа обертiв електродвигуна компресора вiдбувається при вимiрюваннi температури холодагента на виходi iз конденсатора, тиску випаровування, тиску конденсацiї та частоти напруги. Виконано комплексне математичне моделювання теплонасосної системи, що базується на iнтегрованiй системi пiдтримки розряду грунту на рiвнi 10-8°С. Визначено вит…

expand abstract