volume 1, issue 4 (85), P4-16 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.92226
View full text
|
|
Share
Anna Danylchenko, Vladimir Skachkov, Anatoly Panishev

Abstract: Розглянуто задачу складання розкладу проходження процедур пацієнтами санаторію. Обрана задача зведена до розширеної задачі пошуку максимального паросполучення в дводольному графі. Наведено доказ NP-повноти сформульованої задачі. Розроблено оптимальний алгоритм її вирішення. Наведений алгоритм реалізований як частина системи управління лікувальним процесом. Проведено порівняльний експеримент наведеного алгоритму з методом повного перебору Ключові слова: задача про паросполучення, NP-повнота, дводольний граф,опт…

expand abstract