volume 2, issue 9 (92), P40-47 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.127023
View full text
|
|
Share
Boris Pospelov, Olena Petukhova, Ruslan Meleshchenko, Stella Gornostal, Sergey Shcherbak

Abstract: Розроблено двоточковi i багатоточковi комунiкативнi моделi бездротового середовища з однопроменевими i багатопроменевим поширенням радiохвиль. Запропонованi моделi дозволяють створювати рiзнi типи комунiкативних систем з урахуванням заданої геометрiї розмiщення затiняючих та розсiюючих конструкцiй, а також використовувати на передавальнiй та приймальнiй сторонах антеннi решiтки довiльної конфiгурацiї. Виконано верифiкацiю розроблених моделей в умовах надзвичайних ситуацiй Ключовi слова: бездротове середовище, …

expand abstract